Izbornik
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Prije primjene neke metode slikovne dijagnostike u pravilu postoji jednoznačna indikacija od liječnika koji je uputio pacijenta, opće važeći protokol pretrage ovisan o indikaciji i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji pridonosi ciljanom i racionalnom korištenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Dojke

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
snimanje - zdrava pacijentica Mamografija Sonografija MR-Mamografija
snimanje - visokorizična pacijentica Sonografija & MR-Mamografija
ruptura proteze, kvarovi proteze MR-Mamografija
dokaz/isključenje karcinoma
-kod proteza MR-Mamografija Mamografija Sonografija
-kod postoperativne njege ožiljak vs. recidiv MR-Mamografija Mamografija Sonografija
-kod mamografski gustog tijela žlijezde i nejasnog sonografskog nalaza MR-Mamografija Biopsie
-kod inkonkluzivne mamografije i sonografskog nalaza MR-Mamografija Biopsie
dokaz/isključenje multifokalnih, multicentričnih i kontralateralnih karcinoma (situacija s velikom vjerojatnošću raka dojke, klasifikacija BIRADS IV i V) MR-Mamografija
praćenje/ocjena reakcije kod neoadjuvantne kemoterapije MR-Mamografija
traženje primarnog tumora kod metastaza nejasnog podrijetla (CUP sindrom) MR-Mamografija Mamografija PET-CT
galaktografija koja se ne može napraviti MR-Mamografija
uredna mamografija kod bioptički utvrđenih aksilarnih metastaza limfnih čvorova MR-Mamografija
invazija pektoralnog mišića MR-Mamografija
Galerija
(4 Galerija)
Preuzimanja