Izbornik
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Prije primjene neke metode slikovne dijagnostike u pravilu postoji jednoznačna indikacija od liječnika koji je uputio pacijenta, opće važeći protokol pretrage ovisan o indikaciji i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji pridonosi ciljanom i racionalnom korištenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Koštani pokrov mozga (neurokranij)

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
progresivni neurološki ispadi (prije svega tumor, metastaze) MRT CT
akutni, netraumatski neurološki ispadi (krvarenje, infarkt, apsces) CT MRT & MR-Angiografija
akutna trauma neurokranija s neurološkim simptomima bilo koje vrste (edem, kontuzija, krvarenje) CT MRT
fluktuirajući neurološki ispadi, odn. sumnja na demijelinizacijske bolesti (npr. MS) MRT
grand-mal ili fokalna epilepsija (tumor, malformacija krvnih žila) MRT PET-CT
epilepsija temporalnog režnja (patologija hipokampusa) MRT PET-CT
neuroendokrine smetnje s neurološkim simptomima ili bez njih (hipofiza, hipotalamus) MRT CT
demencija ili simptomi demencije (Mb. Alzheimer, multiinfarktna demencija, itd.) MRT PET-CT CT
akutne glavobolje s meningizmom (npr.: subarahnoidalno krvarenje) CT & CT-Angiographie MRT Angiografija
kronične glavobolje s neurološkim ispadima MRT CT
infarkti i upalne bolesti s negativnim CT-om MRT & MR-Angiografija
akutne smetnje svijesti CT MRT
mentalna retardacija u dječjoj dobi (kongenitalne malformacije, leukodistrofije) MRT
aneurizma, arterijsko venske malformacije, vaskulitis MRT & MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
bolesti moždanih živaca (npr. neuralgija trigeminusa, paraliza očnih mišića) MRT & MR-Angiografija
patologije u meduli oblongati, u ponsu i u malom mozgu MRT
Galerija
(4 Galerija)
Preuzimanja