Izbornik
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vrijedne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Grazu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Neurološka pretraga

Angiografija tehnikom magnetske rezonancije potpuno je bezbolan i pouzdan prikaz krvnih žila. Za ovo nije potreban kateter. Kod većine pretraga koristi se kontrastno sredstvo, kako bi se unutarnji prostori žila mogli jasno i čisto isticati na slici (Molimo Vas da se pridržavate naših informativnih listova o kontrastnom sredstvu.). Slika koja je rezultat ove pretrage, zove se MR angiogram i služi za otkrivanje mnogobrojnih oboljenja krvnih žila.
Pitanja i odgovori
Nakon kratke anamneze radi opuštanja bit ćete u zatamnjenoj prostoriji oko 15 minuta. Nakon intravenoznog davanja radioaktivne tvari i daljnjih 20 minuta čekanja vrši se slikanje koje traje 30 minuta. Radi procjene rezerve prokrvljenosti mozga dobite ćete prije pretrage lijek za proširenje krvnih žila.
Molimo da sa sobom ponesete popis lijekova koje uzimate. Ne morate biti natašte.
Trajanje cijele pretrage iznosi oko dva sata.
Opterećenje zračenjem iznosi 2 mSv. U usporedbi s time prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje.