Meni
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Pre primene neke metode slikovne dijagnostike po pravilu postoji jednoznačna indikacija od lekara koji je uputio pacijenta, opšte važeći protokol preglede zavisno od indikacije i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji doprinosi ciljanom i racionalnom korišćenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Koštani pokrov mozga (neurokranijum)

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
progresivni neurološki ispadi (pre svega tumor, metastaze) MRT CT
akutni, netraumatski neurološki ispadi (krvarenje, infarkt, apsces) CT MRT & MR-Angiografija
akutna trauma neurokranijuma sa neurološkim simptomima bilo koje vrste (edem, kontuzija, krvarenje) CT MRT
fluktuirajući neurološki ispadi, odn. sumnja na demijelinizacione bolesti (npr. MS) MRT
grand-mal ili fokalna epilepsija (tumor, malformacija krvnih sudova) MRT PET-CT
epilepsija temporalnog režnja (patologija hipokampusa) MRT PET-CT
neuroendokrine smetnje sa neurološkim simptomima ili bez njih (hipofiza, hipotalamus) MRT CT
demencija ili simptomi demencije (Mb. Alzheimer, multiinfarktna demencija, itd.) MRT PET-CT CT
akutne glavobolje sa meningizmom (npr.: subarahnoidalno krvarenje) CT & CT-Angiographie MRT Angiografija
hronične glavobolje sa neurološkim ispadima MRT CT
infarkti i inflamatorne bolesti sa negativnim CT-om MRT & MR-Angiografija
akutne smetnje svesti CT MRT
mentalna retardacija u detinjstvu (kongenitalne malformacije, leukodistrofije) MRT
aneurizma, arterijsko venske malformacije, vaskulitis MRT & MR-Angiografija CT-Angiografija Angiografija
bolesti moždanih živaca (npr. neuralgija trigeminusa, paraliza očnih mišića) MRT & MR-Angiografija
patologije u meduli oblongati, u ponsu i u malom mozgu MRT
Galerija
(4 Images)
Preuzimanja