Meni
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Pre primene neke metode slikovne dijagnostike po pravilu postoji jednoznačna indikacija od lekara koji je uputio pacijenta, opšte važeći protokol preglede zavisno od indikacije i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji doprinosi ciljanom i racionalnom korišćenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Lokomotorni aparat

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
Zglobovi općenito:
artroza MRT
artritis MRT CT
giht MRT CT (DS-DE)
trauma MRT CT
reuma (poz. laboratorijski nalaz), artropatije MRT CT (DS-DE)
osteokondralni defekti MRT CT
nejasan generalizirajući obrazac boli Szintigrafija MRT
Zglobovi pojedinačno:
Koleno:
meniskus, ligamenti, koštana srž, hrskavica, poplitealna cista, itd.
MRT
Stopalo:
osteohondritis disekans, velike tetive, ligamenti, sinus tarsi sindrom, Mortonov sindrom, itd.
MRT CT
Kuk:
avaskularna nekroza glave femura, Mb. Perthes, lezije labruma, tranzitorna osteoporoza, itd.
MRT MR-Artrografija
Rame:
impingement sindrom, lezija rotatornih manžeta, kompresivni sindrom, Hill-Sachs lezije i Bankart lezije
MRT MR-Artrografija CT
Lakat:
epikondilitis, kompresivni sindrom, Panerova bolest, lezije ligamenata
MRT CT
Šaka:
triangularni fibrokartilaginozni kompleks, karpalni tunel, avaskularne nekroze (Kienböck-ova bolest, itd.), ganglije, ligamenti, tetive
MRT MR-Artrografija CT
Zglob čeljusti:
interna bolest, trauma
MRT CT
kost/koštana srž
osteoporoza: kičma CT
osteoporoza: vrat femura DEXA
tumori kostiju MRT & CT Szintigrafija
osteomijelitis MRT CT
procesi u koštanoj srži (npr. tumor, upala) MRT CT Szintigrafija
metastaze Szintigrafija MRT & CT
okultne frakture MRT CT
limfomi PET-CT CT MRT
Muskulatura/mekani delovi
traumatske lezije mišića Sonografija & MRT
miopatije MRT
kompartment sindrom MRT CT
tumori mišića i mekanih delova Sonografija & MRT CT
Galerija
(42 Images)
Preuzimanja