Meni
Diagnostikum
*

*
Indikacije
Pre primene neke metode slikovne dijagnostike po pravilu postoji jednoznačna indikacija od lekara koji je uputio pacijenta, opšte važeći protokol preglede zavisno od indikacije i relevantan za terapiju ili nalaz. Sastavili smo opsežan katalog indikacija koji doprinosi ciljanom i racionalnom korišćenju nekog od naših dijagnostičkih postupaka.

Torakalni organi

Opis Primarno Sekundarno Tercijarno
Pluća i medijastinum:
snimanje kod rizičnih pacijenata Low dose CT
"klasična" upala pluća CT
upala pluća rezistentna na terapiju CT
virusna i atipična upala pluća CT
dokaz i karakterizacija pojedinačnih intrapulmonalnih okruglih žarišta CT PET-CT
primarni karcinomi pluća - stepenovanje CT PET-CT MRT
metastaze pluća CT
dokaz i karakterizacija intersticijalnih bolesti pluća CT
pleuralne bolesti CT MRT PET-CT
emfizem pluća CT
bronhiektazije, fibroza pluća CT
medijastinalne i hilarne limfne adenopatije CT PET-CT
karakterizacija medijastinalnih tumora CT MRT
trauma toraksa CT
Srce:
insuficijencija srca Echo
bolesti srčanih zalistaka Echo MRT Srčanog Katetera
koronarna bolest srca/bypass krvnih sudova (mala do srednja verovatnoća postojanja bolesti) CT-Angiografija Stress-MRT Srčanog Katetera
koronarna bolest srca (velika verovatnoća postojanja bolesti) Srčanog Katetera Stress-MRT Szintigrafija
bolesti perikarda Echo CT MRT
tumori srca Echo MRT CT
tumor versus tromb pretkomore Echo CT MRT
kardiomiopatije Echo MRT
Galerija
(11 Images)
Preuzimanja