Meni
Diagnostikum
*

*
  • Wien Meidling
Digitalni rendgen
Vrlo dobar kvalitet slike, mogućnost naknadne obrade, mala doza zračenja, brza raspoloživost i jednostavna mogućnost pohranjivanja - digitalna rendgenska tehnika nudi mnoge prednosti u poređenju sa tradicionalnom tehnikom.

i.v. pijelografija (IVP)

Pijelografija (IVP) predstavlja posebnu vrstu digitalnog rendgena. Ona služi za dijagnostikovanje sistema bubrežnih šupljina te za pretragu mokraćovoda i mokraćne bešike. Pri tome se pacijentu pre pregleda u venu aplicira nejonsko kontrastno sredstvo i u definisanim vremenskim razmacima prati se izlučivanje kontrastnog sredstva preko bubrežnog tkiva i sistema bubrežnih šupljina. Molimo Vas da se pridržavate i našeg informativnog lista o kontrastnom sredstvu.
Česti oblici primene
  • prikaz sistema bubrežnih šupljina
  • pregled mokraćovoda i mokraćne bešike