Meni
Diagnostikum
*

*
  • Graz
Nuklearna medicina
Nuklearna medicina pruža vredne funkcionalne informacije uz morfološku CT i MRI dijagnostiku. Diagnostikum u Gracu kao jedini privatni institut na jugu Austrije nudi spajanje slika iz radiološke i nuklearno-medicinske slikovne dokumentacije u jednu sliku.

Pregleda kostiju i zglobova (scintigram skeleta)

Scintigram skeleta daje nam tačne podatke o Vašim kostima i zglobovima. On na primer sluzi za razjašnjenje jesu li Vaše tegobe u zglobovima prouzrokovane istrošenošću ili ih je izazvala akutna upala. Osim toga, ovom se tehnikom pregleda u slučaju oboljenja od zloćudnih bolesti kao što npr. karcinom dojke, prostate ili pluća može dokazati učešće kostiju (metastaze) u okviru osnovne bolesti, i to samo jednim jedinim snimkom koja se obavlja od glave pa do malog nožnog prsta.
Pitanja i odgovori
Za razjašnjenje tegoba u zglobovima obavlja se snimanje u više faza, pri čemu se neposredno nakon intravenoznog davanja radioaktivne materije započinje sa snimanjem koje traje 10 do 15 minuta. Nakon pauze od dva sata vrši se još jedno snimanje koje u zavisnosti od obima bolesti može trajati 30 minuta.
Ne, na ovu pretragu ne morate doći natašte.
Trajanje cele preglede iznosi oko tri sata. Pismeni nalaz dostaviće se u roku od jednog radnog dana instituciji koja Vas je uputila ili Vama lično.
Opterećenje zračenjem iznosi 4,3 mSv. U poređenju s tim prirodno opterećenje zračenjem u Austriji iznosi oko 2,4 do 16 mVs godišnje.