Meni
Diagnostikum
*

*
Natrag na Novosti

Don’t smoke.

Posebno se pušači izlažu povećanom riziku oboljenja od karcinoma pluća. CT niskog intenziteta zračenja služi za rano otkrivanje.

Pušači, bivši pušači i pasivni pušači imaju povećani rizik oboljenja od karcinoma pluća. Ako se ubrajate u jednu od ovih grupa, preporučujemo Vam da napravite pregled pluća pomoću CT-a niskog intenziteta zračenja. Ako se karcinom pluća dijagnostikuje rano, to bitno povećava šanse za uspešnu terapiju.

Diagnostikum Grac raspolaže najsavremenijim CT uređajima sa najnovijim detektorima. Pregleda našim uređajem Siemens SOMATOM Force® u poređenju sa uobičajenim CT uređajima ne samo da smanjuje opterećenje zračenjem za više od 90 posto, nego je i informativnost rezultata neuporedivo veća nego kod konvencionalnih rendgenskih snimaka. Na taj je način moguće j smrtnost od karcinoma pluća smanjiti za više od 25 posto.

Uzmite život u svoje ruke. Dođite u Diagnostikum Grac i uradite CT pluća sa niskim dozama zračenja, kako bi se karcinom mogao otkriti dovoljno rano ili pak isključiti. U tom smislu: "Zdravlje, doduše, nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa."