Meni
Diagnostikum
*

*
Natrag na Novosti

Najsavremenije

PET-CT je trenutno najsavremenija metoda slikovne dijagnostike koju kod nas primenjujemo od početka 2015. godine.

PET-CT je novi dijagnostički postupak za trenutno najtačniji prikaz određenih oblika karcinoma i njegovih metastaza. Za naše institute u Gracu i Beču nabavili smo dva PET-CT uređaja - u Beču radimo u saradnji sa dijagnostičkim centrima Urania i Favoriten.

Pozitronska emisiona tomografija (kratko PET) je nuklearno-medicinski dijagnostički postupak koji korišćenjem radioaktivnih markera čini vidljivim metaboličke procese u ćelijama tela. Ova metoda preglede kombinira se s etabliranom kompjuterskom tomografijom (CT) koja delove tela pretražuje sloj po sloj i na taj način nastaju slike preseka. Prilikom PET-CT preglede istovremeno se provode obe preglede, softver na osnovu toga izrađuje spojenu sliku kojom se može prikazati ne samo sam karcinom, nego i njegove aktivnosti. Zato je pregled prikladan za proveru delovanja primenjene terapije.

Ako želite saznati više o PET-CT-u, sa zadovoljstvom ćemo Vas informisati.