Meni
Diagnostikum
*

*
natrag na tim
univ. doc. dr.

Manfred Tilih

Curriculum Vitae
 • ime i prezime: Manfred Tilih
 • datum rođenja: 30. septembra 1964.
 • mesto rođenja: Grac
 • nacionalnost: Austrijanac
 • bračno stanje: oženjen, dvoje dece
 • prebivalište: Grac
Obrazovanje
 • osnovna škola: Gösting, Grac
 • srednja škola: Realna gimnazija Kepler, Grac
 • matura: 1982 (prirodnonaučni smer)
Univerzitetsko obrazovanje
 • medicinski fakultet: 1982. -1990., Univerzitet "Karl Francens" Grac
 • diplomirao: 19. decembra 1990.
Postdiplomsko komplementarno stručno usavršavanje
 • 6 meseci stručne prakse iz interne medicine (dr. Harpf; Grac) 1.3.1991. - 31.8.1991.
 • 3 meseca volontiranja na patologiji (član upravnog odbora: prof. dr. Denk; Grac) 1.9.1991. - 31.12.1991.
 • 6 meseci patologija (član upravnog odbora: prim. dr. Leitner; Leoben) 1.1.1992. - 30.6.1992.
 • 8 meseci interna medicina (član upravnog odbora: prof. dr. Eber; Bolnica milosrdne braće u Gracu) 1.7.1992. - 28.2.1993.
Postdiplomsko stručno usavršavanje
 • 20.4.1993. - 20.5.1998. na Univerzitetskoj klinici za radiologiju u Gracu (članovi upravnog odbora: univ. prof. dr. R. Rienmüller, univ. prof. dr. R. Fotter).
 • Od 20.5.1998. radi kao glavni lekar na Univerzitetskoj klinici za radiologiju u Gracu.
Boravak u inostranstvu
1999. godine istraživački boravak kao partner u istraživanju na Univerzitetu Stanford, Kalifornija, kao stipendista zadužbine "Max Kade". Naučni projekat 'Volumetric Analysis of Helical CT-Arteriography of Aortic Aneurysms' izrađen je pod rukovodstvom prof. dr. Geoffreya D. Rubina.
Habilitacija
Dodela Venia docendi iz područja radiologije 27.3.2001., naslov doktorskog rada glasi: Iliac arterial injuries after endovascular repair of abdominal aortic aneurysms: correlation with iliac curvature and diameter (objavljeno u "Radiology").
Naučna delatnost
 • oko 80 međunarodnih naučnih publikacija kao prvi autor ili koautor u međunarodnim časopisima.
 • oko 35 međunarodnih i oko 60 nacionalnih naučnih predavanja kao prvi autor.
 • mentor za CT vođenu terapiju bola interdisciplinarne radionice 'Anatomija u regionalnoj anesteziji/terapiji boli' (2001.-2004.).
 • recenzent za "American Journal of Roentgenology" (drugi po značaju časopis za radiologiju u svetu)
Lekarska i organizaciona delatnost
 • 1.10.2002. - 31.12.2004.:
  odgovorna osoba za planiranje rotacije lekara Univerzitetskih specijalista i specijalizanata na oj klinici za radiologiju
 • 01.11. 2002. - 31.10.2003.:
  rukovodeći glavni lekar 2. sprata Univerzitetske klinike za radiologiju i odseka za kompjutersku tomografiju i ultrazvuk.
 • 1.7.2003. - 31.12.2004.:
  rukovodeći glavni lekar Zajedničke ustanove u skladu sa čl. 25. Zakona o bolnicama za područje kompjuterske tomografije i ultrazvuka (rukovodilac: univ. prof. dr. R. Fotter). Dodatno 50 % radnog vremena na kliničkom odeljenju za neuroradiologiju.
 • sekretar godišnjeg kongresa "Alpe-Jadran-susreti" za radiologe koji se 2003. godine održao u Gracu
 • organizacija Radiološke radionice za uroradiologiju u Gracu 2004.
 • organizacija Radiološke radionice za uroradiologiju u Gracu 2005.
Dodatno obrazovanje
 • osnovni kurs iz zaštite od zračenja, novembar 2002.
 • kurs zaštite od zračenja za radiodijagnostiku, novembar 2004.
 • univerzitetski kurs za medicinsko rukovodeće osoblje 2002. i 2003.
 • od aprila 2012. stalni sudski veštak za područje radiologije
 • kurs za osvežavanje znanja iz zaštite od zračenja 2012.
 • dodatno obrazovanje kao referent za higijenu 2009.-2012.
Težišta intervencione radiologije
CT vođene dijagnostičke i terapeutske intervencije:
oko 450 dijagnostičkih biopsija (vrat, toraks, abdomen, kičma), 75 perkutanih drenaža (toraks, abdomen, retroperitoneum)
oko 400 blokada bolova (kičma, pleksus coeliacus, simpatikus)
oko 30 markiranja (pluća, površina toraksa, pleura)
15 radiofrekvencijskih ablacija i krioablacija (bubreg, jetra, kosti), CT vođene injekcije botoksa (M. Iliopsoas)
Predavačka delatnost na Medicinskom fakultetu u Gracu
 • predavanja iz izbornog kursa Sportske povrede - radiološka dijagnostika
 • predavanja iz izbornog kursa: kompjuterska tomografija i 3D tehnike