Menü
Diagnostikum
*

*
Endikasyonlar
Bir görüntülü teşhis yönteminin uygulanmasından önce genelde hastayı sevk eden doktorlar tarafından kesin bir endikasyon, endikasyona bağlı tedavi açısından önemli, genel geçer bir muayene tutanağı ya da bulgu mevcuttur. Bizim tarafımızdan ilgili teşhis yönteminin hedefe yönelik ve rasyonel biçimde uygulanmasına katkıda bulunan kapsamlı bir endikasyon katoloğu derledik.

Omurga & Omurilik

Tanım Birinci İkinci Üçüncü
Akut WS travması CT
Spinal kanal/Foraminal stenoz MRT CT
Spondilit, spondilodiskit MRT CT
Spondilartroz, faset sendromu MRT CT
Bel fıtığı:
HWS, BWS ve LWS MRT CT
Miyelopati ve radikülopati (büyük disk hernisi, ekstramedüller tümör, metastaz) MRT
Progresif miyelopati (tümör, sirenks, vasküler malformasyon, servikal disk hernisi) MRT
Akut, travmatik olmayan miyelopati (örn.: kanama, enfarktüs, melitis) MRT
Değişken miyelopati (örn.: MS) MRT
Medüller travma/Travma neticeleri MRT
Ameliyat sonrası değişimler (yara veya residiv herni) MRT CT
Konjenital anomaliler MRT CT
Araknoit MRT
Galeri
(4 Resimler)
Yüklemeler