Menü
Diagnostikum
*

*
Nükleer tıp
Nükleer tıp, morfolojik BT ve MRT teşhisine ilişkin değerli fonksiyonel bilgiler verir. Diagnostikum Graz, Avusturya'nın güneyinde tek özel enstitü olarak, radyolojik ve nükleer tıbbi resim dokümanlarının füzyonunu sunmaktadır.

Kalp muayenesi (Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi)

Bazı şeyleri mümkün olduğunca erken bilmekte fayda vardır. Örneğin enfarktüs tehlikesi olup olmadığını. Bunun habercileri çoktur: Göğüste sıkışma hissi, sternum (göğüs kafesi kemiği) arkasında iğne batması hissi veya güçlükle nefes alıp verme durumu. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi, uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve yerleşmiş bir teşhis yöntemi olup, sakin ve stres altında kalp kan dolaşımı ve fonksiyonu hakkında bilgi verir. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde göze çarpan bir durum olmaması, bilinen bir kalp dolaşım sistemi bozukluğunda bile, 1-2 yıl içerisinde enfarktüs veya kardiyak ölüm tehlikesini neredeyse ihtimal dışı bırakır! Bu muayene ile kalp kateteri muayenesinin (koroner anjiyo) gerekli olup olmadığı da anlaşılır.
Sorular & Cevaplar
Muayeneye aç karna gelmeniz gerekir. Önce hastalık öyküsü ve aktüel kullanılan ilaçlar hakkında bir değerlendirme yapılır. Ardından durumunuza göre bisikletli stres veya farmakolojik stres uygulanır. Damardan az miktarda radyoaktif bir maddenin verilmesinden sonra sırtüstü vaziyette 20 dakika kadar kalp çekimi yapılır. 1-2 saat sonra kalp bir kez daha sakin durumda çekilir. Her iki çekimin karşılaştırılmasıyla, önemli bir koroner kalp hastalığının (KKH) ihtimal dışı bırakılıp bırakılamayacağı veya örn. geçirilen bir enfarktüsten yara kalıp kalmadığı değerlendirilir.
Stres altında ve sâkin vaziyette yapılan çekimlerden oluşan muayene, toplam olarak 3-4 saat sürer.
Işına mâruz kalma oranı 12 mSv olup, invazif kalp kateteri muayenesi ile kıyaslanabilir.
Alerjik reaksiyonlar veya diğer yan etkiler çok nâdirdir, çünkü minimum oranda madde verilir. İlaçla streste en fazla kısa süreli bir mide bulantısı veya hafif baş dönmesi olabilir.