Menü
Diagnostikum
*

*
Nükleer tıp
Nükleer tıp, morfolojik BT ve MRT teşhisine ilişkin değerli fonksiyonel bilgiler verir. Diagnostikum Graz, Avusturya'nın güneyinde tek özel enstitü olarak, radyolojik ve nükleer tıbbi resim dokümanlarının füzyonunu sunmaktadır.

Radyoiyodin terapi

Radyoiyodin terapi, mevcut veya terapiye bağışık hipertiroidide (tiroit bezinin fazla çalışması) iyot 131 kullanılmak suretiyle optimum tedavidir. Önce tiroit bezi sintigrafisi ve tiroit bezi sonografisi ile gerekli bireysel radyoiyot dozu belirlenmek zorundadır. Terapi günü enstitünün elinde aktüel tiroit bezi parametreleri olmak zorundadır. Tiroit bezi laboratuvar değerlerinin normale dönmesi 6 aya kadar sürebilir.
Sorular & Cevaplar
Kısa bir hastalık öyküsünden ve radyoiyodin terapisinin nasıl etki ettiğine ve evdeki gerekli davranış şekillerine ilişkin bilgi verdikten sonra sizin getirmiş olduğunuz aktüel tiroit bezi değerleri incelenir. Muvafakat beyânını imzalamanızdan sonra kapsül şeklinde radyoiyodin dozunu alırsınız ve biraz suyla bunu yutmanız gerekir.
Terapi günü aç karna gelmeniz gereklidir. Radyoiyodin kapsülünü yutmanızın üzerinden ancak 2 saat geçtikten sonra katı yiyecekler yiyebilirsiniz.
Radyoiyodin terapi, bilgilendirme ve muvafakat beyânının imzalanması toplam olarak yaklaşık 15 dakika sürer.
Dozun düşük olması nedeniyle normalde yan etki görülmez. Hastalardan nâdiren kısa süren bir mide bulantısı, tokluk hissi veya tiroit bezi bölgesinde gerilme hissiyle beraber hafif bir şişlik şeklinde bildirimler gelmiştir. Uzun vâdede istenmeyen yan etkiler beklenmez.