Menü
Diagnostikum
*

*
Nükleer tıp
Nükleer tıp, morfolojik BT ve MRT teşhisine ilişkin değerli fonksiyonel bilgiler verir. Diagnostikum Graz, Avusturya'nın güneyinde tek özel enstitü olarak, radyolojik ve nükleer tıbbi resim dokümanlarının füzyonunu sunmaktadır.

Tiroit bezi muayenesi

Tiroit bezi hastalığından kaynaklanabilecek çok sayıda semptom vardır: Halsizlik, depresyon, uykusuzluk, terleme, yutkunma zorluğu, boyunda daralma hissi, nedeni bilinmeyen kilo kaybı veya kilo alma, saç dökülmesi ve de kalp çarpıntısı bunlardan sadece bir kaçıdır. Tiroit bezi, vücudumuzdaki çok sayıda işleme kumanda eder. Kan tahlili ve bununla tiroit bezi hormonlarının saptanması, tiroit bezinin fazla veya az çalışmasına ilişkin bilgi verebilir.
Sık uygulama alanları
  • Tiroit bezinde büyüme veya tiroit bezinde nodüller (guatr)
  • Tiroit bezine yönelen ulaklar
Sorular & Cevaplar
Tiroit bezinin veya nodüllerin fonksiyonu sintigrafi ile değerlendirilmektedir. Bunda kısa süre etki eden bir izotopun koldaki bir toplardamara enjekte edilmesinden sonra tiroit bezinin resmi çekilir. Bu resim beze içerisindeki aktivite dağılımı hakkında bilgi verir. Bulgu sayesinde doktor, bireysel terapi uygulama ve terapinin seyrini kontrol amaçlı muayenelerle yönlendirme imkânına kavuşur.
Koldaki bir toplardamardan az miktarda radyoaktif bir madde vermekteyiz. 20 dakika bekleme süresinden sonra sırtüstü vaziyette tiroit bezi çekimi yapılır, bu 5 dakika kadar sürer. Tiroit bezi laboratuvar değerlerinin bulunmaması halinde, radyoaktif maddenin verilmesiyle beraber kan da alınır. Ultrason muayenesi bulgusuna sahip olmamanız halinde, tiroit bezi sintigrafisinden önce bunu yaparız.
Muayeneye aç karna gelmenize gerek yoktur. Tiroit bezi ilaçları almaktaysanız, bunları muayenenin yapılacağı gün almamalısınız. Bunları muayeneden sonra alabilirsiniz.
Tiroit bezinin komple muayenesi, hastalık öyküsü, ultrason, kan alma ve sintigrafi dahil 30-45 dakika kadar sürer.
0,9 mSv ışın alınır. Kıyaslamak gerekirse, Avusturya'da yılda yaklaşık 2,4 ila 16 mSv arasında doğal ışına mâruz kalınır. Örneğin ilkbaharda bir hafta kayak yapmaya gittiğinizde, tiroit bezi sintigrafisindekine benzer oranda ışına mâruz kalırsınız.
Normalde bedensel bir değişim hissedilmez. Radyoaktif izlere alerjik reaksiyonlar çok nâdirdir, çünkü minimum oranda madde verilir. Daha ayrıntılı bilgiyi radyoaktif izlere ilişkin bilgilendirme broşürümüzden edinebilirsiniz.
Yüklemeler